Создан на

Қазақ тілі

ФИО (полностью)

формат онлайн-обучение

1 / 24

Жіңішке айтылатын сөзді белгілеңіз./ Укажите слово, которое произносится мягко.

2 / 24

Туыстық қатынасты білдіретін сөздер қатарын көрсетіңіз./Укажите слова, которые означают родственные отношения.

3 / 24

Тағам атауларын көрсетіңіз./Укажите слова, которые обозначают пищу, еду

4 / 24

Мағынасы  қарама-қарсы сөздерді табыңыз./Найдите слова, противоположные по смыслу

5 / 24

Таудың атауын белгілеңіз./Укажите название горы

6 / 24

Қазақтың ... есімдері әдемі

7 / 24

Бұл кісі - ... жүлде алған чемпион

8 / 24

Қуану мағынасында тұрған сөйлемді табыңыз.

9 / 24

«Жеңіл» сөзіне қарама-қарсы мағынадағы сөзді табыңыз

10 / 24

«-хана» қосымшасын жалғауға болмайтын сөзді табыңыз.

11 / 24

Ұйым атауын көрсетіңіз.

12 / 24

Мамандардың ... бірнеше жоғары білімі бар

13 / 24

... адам егін алмайды

14 / 24

Құрал атауын белгілеңіз

15 / 24

... сол жағында банк орналасқан.

16 / 24

Бұйрық мәнді сөйлемді көрсетіңіз.

17 / 24

Асты сызылған сөзбен мәндес нұсқаны табыңыз.

Біздің еліміз экономикалық өрлеу жолында

18 / 24

Менің туған күнім -  ... қазан

19 / 24

Іс-әрекеттің себебін білдіретін нұсқаны көрсетіңіз

20 / 24

Мыңның төрттен бір бөлігі ... болады

21 / 24

Сыңарлары қарсы мәндес күрделі сөйлемді анықтаңыз

22 / 24

Айтылған ойдың себеп-салдарын білдіретін құрмалас сөйлемді табыңыз

23 / 24

... сен есепті бүгін өткізсең, ... мен ертең тапсырамын

24 / 24

Оқытушы шешендік өнерді ... меңгерген екен, баяндамасының мазмұны терең әрі қызықты болды

Ваша оценка

Средний балл 64%

0%

"Руханият" КММ