Бейбітшілік көшесі – Beybitshilik street – Улица Бейбитшилик

Қала көшелері. Атауларының сыры.

Бауыржан Момышұлы даңғылы – Bauyrzhan Momyshuly avenue – Проспект Бауыржана Момышулы

Қала көшелері. Атауларының сыры.

Ахмет Байтұрсынов көшесі – Baitursinov street – Улица Ахмета Байтурсынова

Қала көшелері. Атауларының сыры.

Амангелді Иманов көшесі – Imanov street – Улица Иманова

Қала көшелері. Атауларының сыры.

Алматы көшесі – Almaty street – Улица Алматы

Қала көшелері. Атауларының сыры.

Алматы көшесі – Almaty street – Улица Алматы

Александр Бараев көшесі – Alexander Baraev street – Улица Александра Бараева

Қала көшелері. Атауларының сыры.

Александр Бараев көшесі – Alexander Baraev street – Улица Александра Бараева

Ақмешіт көшесі – Akmeshit st. – Улица Акмешит

Қала көшелері. Атауларының сыры.

Ақмешіт көшесі – Akmeshit st. – Улица Акмешит

Абылай Хан даңғылы – Abylai Khan avenue – Проспект Абылай Хана

Қала көшелері. Атауларының сыры.

Уәлитхан Танашев көшесі – Ualithan Tanashev street – Улица Уалитхана Танашева

Қала көшелері. Атауларының сыры.

Абай даңғылы – Abay avenue – Проспект Абая

Қала көшелері. Атауларының сыры.