Қайым Мұхамедханов көшесі – Mukhamedzhanov street – Улица Мухамеджанова