Қаныш Сәтпаев көшесі – Satpayev street – Улица Сатпаева