Алматы көшесі – Almaty street – Улица Алматы

Қала көшелері. Атауларының сыры.

Алматы көшесі – Almaty street – Улица Алматы