Бейімбет Майлин көшесі – Maylin street – улица Бейимбета Майлина

Қала көшелері. Атауларының сыры.