Жұмабек Тәшенов көшесі – Zhumabek Tashenov street – Улица Жумабека Ташенова

Қала көшелері. Атауларының сыры.