Мағжан Жұмабаев көшесі – Magzhan Zhumabaev street – Улица Магжана Жумабаева

Қала көшелері. Атауларының сыры.