Әзірбайжан Мәмбетов көшесі – Azerbaijan Mambetov street – Улица Азербайжана Мамбетова

Қала көшелері. Атауларының сыры.

Әзірбайжан Мәмбетов көшесі – Azerbaijan Mambetov street – Улица Азербайжана Мамбетова