Ахмет Байтұрсынов көшесі – Baitursinov street – Улица Ахмета Байтурсынова

Қала көшелері. Атауларының сыры.