Қаныш Сәтпаев көшесі – Satpayev street – Улица Сатпаева

Қала көшелері. Атауларының сыры.