Қажымұқан көшесі – Kazhymukan street – Улица Кажымукана

Қала көшелері. Атауларының сыры.