Қайрат Рысқұлбеков көшесі – Kairat Ryskulbekov street – улица Рыскулбекова

Қала көшелері. Атауларының сыры.