Қайым Мұхамедханов көшесі – Mukhamedzhanov street – Улица Мухамеджанова

Қала көшелері. Атауларының сыры.