Әлия Молдағұлова көшесі – улица Алии Молдагуловой – Aliya Moldagulova street

Қала көшелері. Атауларының сыры.