Сәкен Сейфуллин көшесі – Seifullin street – Улица Сейфуллина

Ахмет Байтұрсынов көшесі – Baitursinov street – Улица Ахмета Байтурсынова

Қала көшелері. Атауларының сыры.