Нұр-Сұлтан қаласы көшелері. Әр атауда бір сыр бар.

А

Абай даңғылы – Abay avenue – Проспект Абая
Абылай Хан даңғылы – Abylai Khan avenue – Проспект Абылай Хана
Ақмешіт көшесі – Akmeshit st. – Улица Акмешит
Александр Бараев көшесі – Alexander Baraev street – Улица Александра Бараева
Александр Пушкин көшесі – Pushkin street – улица Александра
Алматы көшесі – Almaty street – Улица Алматы
Амангелді Иманов көшесі – Imanov street – Улица Иманова
Ахмет Байтұрсынов көшесі – Baitursinov street – Улица Ахмета Байтурсынова

Ә

Әзірбайжан Мәмбетов көшесі – Azerbaijan Mambetov street – Улица Азербайжана Мамбетова
Әлихан Бөкейхан көшесі – Bokeikhan street – Улица Бокейхана
Әлия Молдағұлова көшесі - улица Алии Молдагуловой - Aliya Moldagulova street

Б

Бауыржан Момышұлы даңғылы – Bauyrzhan Momyshuly avenue – Проспект Бауыржана Момышулы
Бейбітшілік көшесі – Beybitshilik street – Улица Бейбитшилик
Бейімбет Майлин көшесі – Maylin street – улица Бейимбета Майлина
Бөгенбай батыр даңғылы – Bogenbai batyr avenue – Проспект Богенбай батыра
Бұқар жырау көшесі – Bukhar zhirau street – Улица Бухар жырау

Ғ

Ғабиден Мустафин көшесі – Gabiden Mustafin street – Улица Габидена Мустафина

Д

Дінмұхамед Қонаев көшесі – Konaev street – Улица Конаева
Достық көшесі – Dostyk street – Улица Достык

Ж

Жеңіс даңғылы – Zhenis avenue – Проспект Победы
Жұмекен Нәжімеденов көшесі – Nazhimedenov street – Улица Жумекена Нажимеденова
Жұмабек Тәшенов көшесі – Zhumabek Tashenov street – Улица Жумабека Ташенова

І

Ілияс Омаров көшесі – Omarov street – Улица Омарова

К

Кенесары көшесі – Kenesary street – Улица Кенесары
Керей, Жәнібек хандар көшесі – Kerey and Zhanibek khans street – Улица Ханов Керея и Жанибека

Күйші Дина көшесі – Kuishi Dina street – Улица Кюйши Дина

Күләш Байсейітова көшесі - Kulyash Baiseitova street - Улица Куляш Байсеитовой

Қ

Қажымұқан көшесі – Kazhymukan street – Улица Кажымукана
Қайрат Рысқұлбеков көшесі - Kairat Ryskulbekov street - улица Рыскулбекова
Қабанбай даңғылы – Kababai avenue – Проспект Кабанбая
Қайым Мұхамедханов көшесі – Mukhamedzhanov street – Улица Мухамеджанова
Қаныш Сәтпаев көшесі – Satpayev street – улица Сатпаева
Қожаберген жырау көшесі - Kozhabergen zhyrau street - Улица Кожаберген жырау
Қорғалжын тас жолы – Korgalzhyn roadway – Коргалжынское шоссе

М

Мағжан Жұмабаев көшесі – Magzhan Zhumabaev street – Улица Магжана Жумабаева
Мәңгілік ел даңғылы – Mangilik el avenue – Проспект Мангилик ел
Мұхтар Әуезов көшесі – Mukhtar Auezov street – Улица Мухтар Ауезова

Р

Рақымжан Қошқарбаев даңғылы – Koshkarbaev avenue – Проспект Кошкарбаева
Республика даңғылы – Republic avenue – Проспект Республики

С

Сарайшық көшесі – Saraishyk street – Улица Сарайшык
Сарыарқа даңғылы – Saryarqa avenue – Проспект Сарыарка
Сауран көшесі – Sauran street – Улица Сауран
Сәкен Сейфуллин көшесі – Seifullin street – Улица Сейфуллина
Сығанақ көшесі – Syganaq street – Улица Сыганак
Сүйінбай ақын көшесі - Suyunbai akyn street - Улица Суюнбай акына

Т

Тәуелсіздік даңғылы – Tauelsizdik avenue – Проспект Тауелсиздик
Төле би көшесі - Tole bi street - Улица Толе би
Түркістан көшесі – Turkistan street – Улица Туркестан
Тұран даңғылы – Turan avenue – Проспект Туран
Тұрар Рысқұлов көшесі – Ryskulov street – Улица Рыскулова

Ұ

Ұлы дала көшесі – Uly Dala street – Улица Ұлы Дала

Ш

Шәкәрім Құдайбердіұлы даңғылы – Shakarim avenue – Проспект Шакарима Кудайбердиулы
Шәймерден Қосшығұлұлы көшесі - Shaimerden Kosshygiluly street - Улица Шаймердена Косшыгулулы

Шарль де Голль көшесі – Charles de Gaulle street – Улица Шарля де Голля

Шәмші Қалдаяқов көшесі – Kaldayakov street – Улица Калдаякова
Шоқан Уәлиханов көшесі – Ualikhanov street – Улица Валиханова
Шыңғыс Айтматов көшесі – Aytmatov street – Улица Айтматова