Тұран даңғылы – Turan avenue – Проспект Туран

Қала көшелері. Атауларының сыры.