Уәлитхан Танашев көшесі – Ualithan Tanashev street – Улица Уалитхана Танашева

Қала көшелері. Атауларының сыры.